தமிழாய்வுத்துறை

1981 முதல்

461 வெளியீடுகள்
59 பேராசிரியர்கள்
157 மாணாக்கர்
5 படிப்புகள்
Faculty - Self-FinancedMr.Marshalraj. J 

Associate Professor

View Profile

Dr.Siva Selvan. P 

Assistant Professor

View Profile

Dr.Kalaimukilan. C 

Associate Professor

View Profile

Dr.Muruganandham. G.P 

Assistant Professor

View Profile

Dr.Gopinath. A 

Assistant Professor

View Profile

Dr.Jothilakshmi. M 

Associate Professor

View Profile

Dr.Mary Immaculate A 

Assistant Professor

View Profile

Dr.K. Pauline Preetha Jeba Selvi 

Assistant Professor

View Profile

Ms.Mohana Priya.S 

Assistant Professor

View Profile

Dr.Munees Moorthy.M 

Assistant Professor

View Profile

Dr.Meenakshi.V 

Assistant Professor

View Profile

Dr.Christy.M 

Assistant Professor

View Profile

Dr.Krishnamoorthi.P 

Assistant Professor

View Profile

Dr.R.Rajarajan 

Assistant Professor

View Profile

Dr.P.Anand 

Assistant Professor

View Profile

Mrs.M.Markirate Malarkodi 

Assistant Professor

View Profile

Dr.M.Sridhar 

Assistant Professor

View Profile

Mrs.T.Jon Jeyanthi 

Assistant Professor

View Profile

Ms.R.Sangeetha 

Assistant Professor

View Profile

Mr.Franklin Devaraj 

Assistant Professor

View Profile

Mr.Dennis A. 

Assistant Professor

View Profile

Dr.Sheela D. 

Assistant Professor

View Profile

Ms.Lakshmi Priya K 

Assistant Professor

View Profile

Mr.Sivakumar L 

Assistant Professor

View Profile

Ms.Rajeshwari K R 

Assistant Professor

View Profile

Dr.Karthikeyan S 

Assistant Professor

View Profile

Mr.Ayyanar S 

Assistant Professor

View Profile

Ms.Ramalakshmi T R 

Assistant Professor

View Profile

Ms.Jemitha Selinrani C 

Assistant Professor

View Profile

Dr.Selvam Mani T 

Assistant Professor

View Profile

Ms.Sharon Christiyana E 

Assistant Professor

View Profile

Dr.Buvaneswari K 

Assistant Professor

View Profile

Dr.S.Rajesh 

Assistant Professor

View Profile

Mr.Navasakthivel 

Assistant Professor

View Profile

Ms.M.Kayalvizhi 

Assistant Professor

View Profile

Dr.R.Ravi 

Assistant Professor

View Profile

Dr.I.Priyadarshini 

Assistant Professor

View Profile

Ms.V.Ambika 

Assistant Professor

View Profile

Dr.D.Yoga 

Assistant Professor

View Profile

Dr.Pushpa Regina 

Assistant Professor

View Profile

Dr.S.Sangeetha 

Assistant Professor

View Profile

Mr.D.Edwin Charles 

Assistant Professor

View Profile

Mr.P.Raja 

Assistant Professor

View Profile

Dr.Arakalai Selvi T 

Assistant Professor

View Profile

Ms.L.Vinci 

Assistant Professor

View Profile

Dr.K.Kanmani 

Assistant Professor

View Profile

Dr.R.Yasotha 

Assistant Professor

View Profile

Dr.Elanchezhian.N 

Assistant Professor

View Profile

Non-Teaching Staff

id name Designation