தமிழாய்வுத்துறை

1981 முதல்

461 வெளியீடுகள்
59 பேராசிரியர்கள்
157 மாணாக்கர்
5 படிப்புகள்

Research

ஆய்வுக்களங்கள்:

 • தமிழ் மொழியின் பழமையும் சிறப்பும்,
 • சங்க காலம்
 • கல்வெட்டுகள்
 • தொல்காப்பியம்
 • சங்க நூல்கள்
 • எட்டுத்தொகை நூல்கள்
 • பத்துப்பாட்டு நூல்கள்
 • பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள்
 • அற நூல்கள்
 • அக நூல்கள்
 • காப்பியங்கள்
 • புராணங்கள்
 • இதிகாசங்கள்
 • பக்தி இலக்கியம்
 • சைவ சமய இலக்கியம்
 • வைணவ சமய இலக்கியம்
 • பௌத்த சமய நூல்கள்
 • சமண சமய நூல்கள்
 • இலக்கண நூல்கள்
 • உரையாசிரியர்கள்
 • சிற்றிலக்கிய நூல்கள்
 • கிறித்தவ சமய நூல்கள்
 • இஸ்லாம் சமய நூல்கள்
 • ஐரோப்பியர் காலத் தமிழ்த் தொண்டு
 • புதுக்கவிதை
 • சிறுகதை
 • நாடகம்
 • நாவல்
 • இதழியல்
 • திறனாய்வு நூல்கள்
 • கணினித் தமிழ்
 • பெண்ணியம்
 • அமைப்பியல் கோட்பாடுகள்
 • பின்நவீனத்துவம்
 • நவீனத்துவம்
 • மொழி ஆராய்ச்சி
 • வரலாற்று நூல்கள்
 • திரைப்பட ஆய்வுகள்
 • நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வுகள்
 • ஒப்பிலக்கியம்


Research Guides    |   Publications   |   Projects